Logo Email Communications, Delft
Email Communications
info | sitemap
Home
Medewerkers
Software / Scripts
 Aanlevering
 Toetsbare kwaliteit
 Aanpassen
Webdesign
Website Search
PHP
XML
Portfolio
Vacatures
Tarieven
E-mail Marketing
Virus en Spam
Linkedin buttons
Links
Adres / Contact
layout
layout
» Home » Software / Scripts » Toetsbare kwaliteit Woensdag 24 Juli 2024

Toetsbare kwaliteit software en scripts

Wanneer een script of softwareproduct werkt op één specifieke server of PC wil dat nog niet altijd zeggen dat het product kwalitatief goed in elkaar zit.

Wat betreft kwaliteit valt te denken aan veiligheid, onafhankelijkheid van Operating system en in het geval van HTML-uitvoer onafhankelijkheid van browser.

Voor de klant blijken deze eisen vaak moeilijk te toetsen. Om de klant toch een mogelijkheid tot toesting te geven hebben wij ervoor gekozen om sinds mei 2002 al onze producten te laten voldoen aan een aantal kwaliteitseisen, die door de klant gemakkelijk en onafhankelijk te toetsen zijn.

HTML

Voor zover het HTML betreft voldoet alle code 100% aan de voorwaarden, zoals als opgesteld door W3C (http://www.w3c.org/) voor een geldig 4.01 HTML document volgens het 'Loose' DTD zie: http://www.w3.org/TR/html4/.

Toetsing door de klant kan plaats vinden, door de URL of de broncode (in uw browser rechtermuisknop) in te geven op http://validator.w3c.org/.

Per 1 oktober 2003 zal Email Communications de toetsbare kwaliteitseisen voor HTML verder uitbreiden.

Strict DTD

Producten worden niet meer opgemaakt en getoetst volgens het Transitional DTD maar volgens het Strict DTD. Hoewel het Strict DTD in zekere zin misschien minder compatible is met browsers van vóór de 4e generatie (Denk aan MSIE 3, Netscape3 of eerdere versies *)) verzekerd deze overstap een soepelere overgang naar nieuwe HTML of XHTML versies in de toekomst.
Voor niet alle browsers geldt dat het versienummer overeenstemt met de generatie, bijvoorbeeld Konquor3 is een 5e of 6e generatie browser. Browsers van vóór de 4e generatie bieden o.a. een slechte of geen ondersteuning voor CSS

Toegankelijkheid / Accessbility

Kijk voor meer informatie over toegankelijkheid op: Toegankelijkheid

De door Email Communications geleverde producten voldoen aan de Triple-A (AAA) status volgens de richtlijnen van Web Content Accessibility Guidelines 1.0.
Toetsbaar via: Bobby scan

Gefaseerde invoer

De aanvullende kwaliteitseisen gelden op alle na 1 oktober 2003 afgeleverde producten. Verder zullen wij de volgende volgorde doorlopen:

  1. Aanpassing EmailCommunications.nl (deze website)
  2. Aanpassing projecten onder beheer van Email Communications
  3. Aanpassing projecten afgeleverd voor 1 oktober 2003 (in overleg klant)
  4. Aanpassing scripts o.a. PHPbb

Op dit moment staat een test versie van de openingspagina van deze website online. Deze test versie voldoet aan alle gestelde kwaliteitseisen.
Bekijk de testversie: Test Site
Uiteraard zijn we erg benieuwd naar uw reacties: info@emailcommunications.nl

Belangrijk onderdeel van de omzetting vormt de schaalbaarheid van de websites en producten.

Constateringen testsite: - Opera (7.11) lijkt een erg klein standaard font te hebben.

CSS (Casade Style Sheets)

CSS wordt gebruikt voor de opmaak van de producten. Toetsing via: http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator-uri.html (versie 2).

PHP

Alle php functies werken met 'PHP directive register_globals is off' wat de veiligheid van de scripts ten goede komt. (http://nl.php.net/registerglobals). Uiteraard is alle code 100% foutloos volgens het hoogste niveau van foutmelding (E_ALL). (zie: http://nl.php.net/manual/en/function.error-reporting.php)

Toetsing door de klant van het bovenstaande gaat het gemakkelijkst, door via de php.ini file, register_globals op off (standaard vanaf PHP 4.2.0) te zetten en error_reporting op E_ALL te zetten.
(zie ook: http://nl2.php.net/manual/en/configuration.php). Indien u zelf niet de beheerder bent van uw server(ruimte) kunt u uw systeembeheerder om advies vragen. Beide instellingen zullen overigens ook de veiligheid van uw andere php-scripts ten goede komen.

Alle php code is werkzaam vanaf versie PHP 4.1.0 en hoger (versie 4.1.0 zelf wordt ten zeerste afgeraden) met een kleine aanpassing vanaf PHP 3.0. Ondersteuning van de toekomstige versie 5 is gegarandeerd.

Perl

Perl code is werzaam vanaf versie 5 en hoger. Toekomstige versies gegarandeerd. Ook voor alle Perl code geldt het hoogste niveau van foutmelding.

Toetsing door de klant is mogelijk door op de eerste regel van het script achter het path naar perl (meestal #!/usr/bin/perl) -w te plaatsen en dit vervolgens te runnen.

C(++)

Ook voor C++ code geldt het hoogste niveau van foutmelding.

Toetsing door de klant kan door de source opnieuw te compileren met 'warnings' aan. Bekijk de help files van uw compiler voor de juiste optie.

Javascript

Voor de ontwikkeling van javascript, maken we gebruik van de richtlijnen en libraries, zoals geleverd door Cross-browser.com. Hiermee is een vrijwel foutloze code gegarandeerd, bijna foutloos omdat zeer uitzonderlijke browsers niet geheel ondersteund zijn, browser onafhankelijk is gegarandeerd tot >99%.

Toetsing door de klant kan via uw browser.
Bij MS Internet Explorer verschijnt linksonder de pagina een geel uitroepteken, als er iets mis is.
Netscape browsers hebben een ingebouwde javascript parser/debugger. Laad eerst de pagina in uw browser en laad daarna javascript: als locatie.
Voor andere browsers ligt de toesting iets ingewikkelder, het handigst is om de functionaliteit te vergelijken met die van een browser waarmee u wel de code kunt testen (MS IE of NS, zoals hierboven beschreven).

Omdat de bezoeker javascript in zijn of haar browser kan uitschakelen, zullen wij javascript niet inzetten voor de essentiële functies van een applicatie. Dus ook met javascript uitgeschakeld, kan de software nog steeds gebruikt worden.
Toetsbaar door javascript in uw browser uit te schakelen (disable javascript, of enable javascript uitvinken).

 
© 1996-2011, Email Communications
W3Masterson
powered by mysql and php4, link to mysql.com powered by mysql and php4, link to php.net Valid HTML 4.01! Viewable With Any Browser!